Fri. Jun 9th, 2023

. Det blir annorlunda då du behöver hjälp med vardagssysslor som du är ej kapabel till att klara av på egen hand. Vi anser att alla har rätt till ett gott liv och det är med samma tänk som det i dag finns assistanser som arbetar för de som inte kan och att hjälpa personer som har en funktionsnedsättning. När vi talar om mål för vår sida, så vill vi förmedla ut och ge viktiga lärdomar om personlig assistans. https://assistansblogg.se beskriva om både hur det är att ge personlig assistans, men även hur det är att ha en funktionsnedsättning som innebär att du är i behov av personal som hjälper dig. Det är viktigt för oss att ge exempel kring vilka instanser som finns och vad som berör personlig assistans, anordning och vem som är berättigad till att få använda det.

By momrelf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *